AKUSTİK NÖRİNOM

AKUSTİK NÖRİNOM (=Vestibüler schwannom)

Akustik nörinomlar, işitme ve denge sinirlerinde ortaya çıkan iyi huylu yavaş büyüyen tümörlerdir. Bu, tümör gerçekte akustik sinir yerine vestibüler sinirde olduğu için aslında bir yanlış adlandırmadır. Bunun yanında tümör, neuroma olmayıp schwannomadır. Bu durum için uygun terim vestibüler schwannomadır. İşitme ve denge siniri olan bu sinir vestibulo-kohlear ya da sekizinci sinir olarak da adlandırılır.

Belirtiler
Hastalar genellikle bir kulakta işitme kaybı, çınlama (tinitus), baş dönmesi ve denge kaybından şikayet ederler.

Tanı
Tanı MRI ile, tümör boyutunun, konumunun ve beynin diğer lobunda da görülüp görülmemesinin değerlendirilmesiyle yapılır. İşitme kaybını değerlendirmek için formel işitme testi (odyogramlar) yapılmalıdır.

Tedavi
Vestibüler schwannomalar çok nadir yaşamsal tehlike oluştururlar. Bu tümörlerin bazıları uzun yıllar boyunca atıl durumda ya da yavaş büyüyen şekilde kalabilirler ve tedavi olmadan bazı küçük tümörler gözlenebilir. Ancak, VSlerin çoğu özellikle kayda geçmiş büyüme kanıtı varsa ya da tümör ciddi nörolojik sorunlara neden oluyorsa tedavi edilmelidir.
Tümörü ortadan kaldırmak için bazı cerrahi yaklaşımlar mevcuttur. Orta fossa yaklaşımı, kulağın üzerinde beynin temporal lobunun altındaki bölgeye yöneliktir ve bazen çok küçük tümörlerde tercih edilir. Translabirentin yaklaşımı olarak adlandırılan bir diğer yaklaşım, mastoit boyunca kulağın arkasından beynin altındaki alana yönlenip işitme kaybına neden olur ve tümör tarafında işitmeyi koruma olanağı bulunan hastalar için uygun değildir. Translabirentin yaklaşımı çok büyük tümörler için uygun değildir. Bizim en çok tercih ettiğimiz yaklaşım olan üçüncü seçenek restosigmoid yaklaşımı olarak adlandırılır ve kulağın arkasındaki alana yöneliktir. Bu yaklaşımı tercih nedenimiz, büyük ya da küçük tüm tümör boyutlarında uygun olmasıdır. Restosigmoid yaklaşım, küçük tümörlü ve iyi işitme yetisine sahip hastaların yalnızca yarısında tümör tarafında işitmenin korunabilmesine karşın, her hastada işitmeyi koruma olanağı arzeder. Büyük tümörlü hastalarda tümör tarafında işitmenin korunmasına sık rastlanmamaktadır. Akustik neuromanın bir başka riski, fasiyal paralizidir. Restosigmoid yaklaşımın yüz sinirini koruma amacına yönelik, ameliyatların %95'inden fazlasında erişildiği üzere, en iyi fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.
Geçen on yılda radyo-cerrahi olarak adlandırılan bir başka tedavi yaklaşımı popüler olmaya başladı. Radyocerrahi lokal anestezi altında bir “kafa halkası”nın yerleştirilmesiyle başlayan hastaya dışarıdan müdahale eden bir yöntemdir. Ayrıntılı bilgisayar programlaması altında, yüzlerce çok küçük radyasyon demeti tümöre odaklanır. Bu tedavi cerrahi gerektirmez ve iyileşme zamanı sıfırdır. Uzun süreli tümör kontrol oranları oldukça yüksektir ve risk düşüktür. Belli bir büyüklüğün üzerindeki tümörlere bu tedavi uygulanamaz.
Kliniğimizde vestibüler schwannomalar mikrocerrahi yöntemle tedavi edilir. Her hasta için her bir farklı tedavi alternatifinin avantaj ve riskleri dikkatle incelenip hasta için hangi tedavinin en iyi olacağı konusunda bilgi sahibi olmamız sağlanır.

Hazırlayan: Dr. Serkan Akyel
Haziran 2009

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 19655 kez okundu.