Altyapı ve Etkinlikler

Fiziki olanaklar-Yatak-Teknoloji

Halen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin en gelişmiş bölümlerinden birisi olan Anabilim Dalımızda nöroşirürjinin tüm ameliyatlarının uygulanması yanısıra öğrenci ve uzman eğitim proğramları, klinik ve deneysel araştırma proğramları, seminer ve toplantılar ile yoğun bir çalışma temposu sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımızda serebrovasküler, tümör, hipofiz,spinal, pediatrik ve travma ameliyatları uygulanmaktadır. Girişimlerin hemen hepsi mikronöroşirurjikal yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. 20 ameliyathanenin yer aldığı ameliyathane kompleksinin sadece nöroşirürji ameliyatları için kullanılan özel bir odası bulunmaktadır ve günün 24 saati ameliyat yapmak mümkündür. Ameliyathanemizde operasyon mikroskobu, yüksek hızlı pnömatik drill sistemleri, dijital floroskopi ve tüm ameliyatlar için spesifik mikrocerrahi aletlerini içeren setler mevcuttur.

Monoblok hastane binası içinde bulunan servisimiz 30 yataklıdır. Tüm yataklarda oksijen ve aspirasyon gereksinimlerini karşılayacak yatakbaşı panelleri mevcuttur.

Tanı ve tedavi yöntemleri

Anabilim Dalımız polikliniği normal hastalara hafta içi günlerde, acil hastalara ise acil biriminde 24 saat hizmet vermektedir. Hastanemizde nöroşirürji hastalarının tanısında kullanılan dijital radyografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, dijital anjiyografi, EMG, EEG, kranyal doppler, ultrasonografi, SPECT başta olmak üzere tüm yeni teknolojik tanı yöntemleri bulunmaktadır.

Anabilim dalımızda tümör ve beyin damar hastalıkları (anevrizma, AVM, vb.) ameliyatları, bel ve boyun ile ilgili cerrahi girişimler, çocuk beyin cerrahisi ameliyatları, periferik sinir cerrahisi, hipofiz ameliyatları ve travma ameliyatları yapılmaktadır. Ameliyatlar, en son teknolojinin ürünü olan cihazlarla ve güncel cerrahi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1890 kez okundu.