Beyin absesi

BEYİN ABSESİ

Beyin abselerine bakteri, mantar ve parazitler neden olurlar. Vücudumuzun başka bölgelerindeki infeksyonlar örnek verecek olursak; zatürre, diş apseleri, endokardit; kan akımı yoluyla beyindeki bir bölgeye ulaşıp orada bir veya birden fazla apseye neden olabilir. Yüzümüzdeki ve sinüslerimizdeki infeksyonlar doğrudan beynimize yayılabilir. Beyin abseleri nöroşirürjikal işlem geçiren (örn. beyin tümörü nedeniyle kraniyotomi geçiren hastalar) hastalarda nadiren de olsa meydana gelebilir.
Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar beyin absesi açısından daha yüksek risk altındadır. AIDS hastaları beyin toksoplazmoz infeksiyonuna (ve birçok alışılmadık organizmaların infeksiyonlarına) meyillilerdir.

Belirtiler
Hastaların başağrısı, ateş, ense sertliği, bulantı ve kusma şikayetleri olabilir. Bazı hastalarda nöbet geçirme veya bilinç değişiklikleri oluşabilir. Beyin apsesi kritik bölgelerde bulunduğunda konuşma problemleri, güçsüzlük, uyuşukluk gibi fokal nörolojik bulgular ile ortaya çıkabilir. Eğer beyin apsesi başka bir infeksiyona bağlı olarak oluşmuşsa belirtiler esas infeksiyona ait olabailir; örneğin zatürre.

Teşhis
Teşhis çoğunlukla öykü, fizik muayene ve beyin görüntülemesi kombinasyonu ile konur. Kontrastlı ve kontrastsız MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) seçilecek görüntüleme tetkikidir. Beyin apsesi diğer beyin infeksiyonlarının aksine BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) incelemeleriyle teşhis edilmez.
Beyin absesi olan hastalarda lomber ponksiyon işlemi aslında apsenin beyinde yarattığı kitle etkisinden dolayı kontrendikedir. Eğer ki BOS alınırsa; şişmiş olan beyin kafatası ve duradaki (dura beyin dokusunun üç katmanlı zarından en dışta yer alanıdır) deliklerden dışarı çıkarak nöroljik kötüleşme meydana gelir.

Tedavi
Hastalar genelde hastaneye yatırılarak damariçi sıvılar ile tedavi edilir. Hastalar eğer ileri dercede uykuya meyilli veya solunum sıkıntısı içindeler ise entübe (hastanın soluk borusuna daha rahat soluk alıp verebilmesi için bir tüp yerleştirilmesi) edilmeleri gerekebilir. Beyin absesinin tedavisi neden olan organizmaya göre değişiklik gösterir. Abse küçük veya birden fazla sayıda ise stereotaktik biyopsi ile apseden örnek alınabilir. Abseye neden olan organizma belirlendiğinde tedavi organizmaya yönelik damariçi antibiotiklerle yapılır.

Hazırlayan: Dr. Efe Soydemir
Haziran 2009

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 13039 kez okundu.