Branşlar

Bilimin diğer dallarında olduğu gibi, her geçen gün gelişen nöroşirürjide bazı alt uzmanlık alanları oluşmuştur. Bir nöroşirürji uzmanı aşağıda sayılan tüm branşlarla ilgili hastalıklara müdahale etme bilgi ve yetkisinde olsa da, dünyanın diğer köşelerinde olduğu gibi, uzmanların bu braşlardan birini seçerek tüm zaman ve enerjilerini sadece bu alana harcamaları eğilimi yaygınlaşmaktadır.

Kliniğimiz nöroşirürjinin hemen tüm branşlarında hizmet vermektedir. Adı geçen branşlar ağağıdadır. Bir süre sonra her bir başlıkla ilgili bilgiyi web sitemize eklemeyi hedeflemekteyiz.

  • NÖROONKOLOJİ
  • NÖROVASKÜLER CERRAHİ
  • NÖROTRAVMA
  • SPİNAL CERRAHİ
  • PEDİYATRİK NÖROŞİRÜRJİ
  • MİNİMAL İNVAZİF NÖROŞİRÜRJİ
Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2269 kez okundu.