Nöroşirürjikal Hastalıklar

Nöroşirürji nedir ve hangi hastalıklarla uğraşır?

Nöroşirürji; beyinin, sinirlerin ve omuriliğin ameliyat gerektiren hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu bilimin ilgilendiği hastalıkların başlıcaları şunlardır :

  •  Beyin ve omuriliğin damarlarıyla ilgili hastalıklar (damar baloncukları, beyin kanamaları, damar tıkanmaları, damar anormallikleri gibi)
  •  Tümörler (tüm iyi ve kötü huylu kitleler)
  •  Travmalar (trafik kazaları, düşme, vs. ile oluşan sinir sistemi yaralanmaları)
  •  Omurga ve omurilik hastalıkları (bel ve boyun fıtıkları, kırıklar, kaymalar, tümörler ve iltihabi hastalıklar)
  •  Çocukluk çağının sinir sistemi cerrahi hastalıkları (tümörler, epilepsi, spastisite, doğumsal anomaliler, vd)
  •  Hipofiz bezi hastalıkları (aşırı hormon salgılayan tümörler gibi)
  •  Kronik ağrı durumları (kanser ağrıları, ağrılı tikler)
  •  Hareket hastalıkları (Parkinsonizm, vd)


Beyin, Omurilik ve Sinirlere ameliyat ile müdahale'nin tehlikeli olduğu doğru mu?

Halk arasında bilindiğinin aksine Nöroşirürji ameliyatlarının birçoğunda mortalite (ameliyat sonucu ölüm olasılığı) ve morbidite (ameliyat sonucu hasar oluşma olasılığı) diğer ameliyatlar ile hemen hemen aynıdır. Son 10 yıldır teknolojideki olağanüstü gelişme ile artık ameliyat öncesi teşhis imkanları çok artmıştır. Tüm ameliyatlar mikroskop altında ve mikrocerrahi yöntemler ile yapılmaktadır. Artık eskisinden daha küçük açılımlar ve yöntemler kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası yoğun bakım hizmetleri de hem araç gereç hem de uzman personel yönünden modern niteliktedir. Kliniğimiz ve hastanemizde en son teknikler ve güncel teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak sinir sisteminin bazı hastalıklarının doğal seyri çok üzücü olabilmektedir.

Aşağıda belli başlı nöroşirürjikal hastalıklar, durumlar ve girişilerle ilgili kısa bilgiler verilmektedir

 Akustik nörinom Minimal invaziv omurga cerrahisi 
 Serebral anevrizma   Moya-Moya Hastalığı
 AVM  Hipofiz tümörleri
 Erişkin beyin tümörleri  Pediyatrik beyin tümörleri
 Beyin absesi  Rathke kleft kistleri
 Karpal tünel sendromu  Radyocerrahi
 Chiari Malformasyonları  Radyasyon tedavisi
 Bilgisayar rehberli nöroşirürji  Stereotaktik biyopsi
 Kraniosinostoz  Stroke
 Kraniofaringioma  Omurga kırıkları
 Ulnar oluk (kübital tünel) sendromu  Spinal Stenoz
 Derin beyin stimülasyonu  Omurilik tümörleri
 Epilepsi  Spina bifida
 Endovasküler nöroşirürji  Omurilik yaralanması
 Ekstrakranial-intrakranial Bypass  Omurilik AVM
 Kafa travması  Trigeminal Nevralji
 Hemifasyal spazm  Galen veni anevrizması
 Disk hernisi: Servikal, Lomber  
 Hidrosefali  

Nöroşirürji bölümü ile ilgili olduğunu düşündüğüm şikayetlerim var, ne yapmalıyım?

Bize iletişim bölümündeki telefon numaralarından ulaşabilir yada mesaj gönderebilirsiniz. Anabilim dalımızda hergün mesai saatleri içinde normal hasta polikliniği yapılmakta ve gelen hastalar aynı gün randevusuz olarak muayene edilmektedir. Her gün bir asistan ve bir öğretim üyesi o gün polikliniğe başvuran hastalardan sorumlu olmakta ve problemlerini çözmektedir. Cuma günleri ise daha önce kliniğimizde yatmış olan hastaların kontrol muayenesi için ayrılmıştır. Herhangi bir öğretim üyesine direkt olarak muayene olmak veya normal poliklinik muayenesi için lütfen sekreterliğe başvurunuz. Tıbbi kurallar gereğince hastane çalışanları ve diğer tıbbi personele sıra gözetilmeksizin hizmet verilmektedir.

Poliklinik muayenesine gelirken lütfen eski tetkiklerinizi (film, kan tahlili gibi) ve kullandığınız ilçlar ile (varsa) sevk evrağı veya karnenizi getirmeyi unutmayınız. Sabah aç karnına (gece 12'den sonra aç kalarak sabah kahvaltı yapmadan) gelmeniz halinde gerekli olan tetkikler o gün yaptırılabilir.

Acil durumlarda ise 'Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Birimi' 24 saat hizmet vermekte, Nöroşirurji'yi ilgilendiren her durumda anında müdahale yapılmaktadır.

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 31729 kez okundu.