SERVİKAL DİSK HERNİSİ

Fıtıklaşmış disk , genellikle kaymış diskin merkezdeki parçasının omurilik içine çıkıntı yapmasıyla meydana gelir. Bu tipik olarak, yumuşak iç dolguyu çevreleyen kısmın sert fibröz annuler halkadaki yırtıktan yumuşak maddenin fıtıklaşmasıyla oluşur.  

Çoğunlukla bu, omurganın en alttaki kısımlarında meydana gelmekle birlikte boyunda da oluşabilir. Bu çıkıntı (fıtıklaşma) genellikle sinir köklerinin omurilik kanalından ayrıldığı bir tarafında meydana gelir. Sinirlerdeki bası özel sinir kökleri tarafından desteklenen kas ve deri kısmında ağrıya, hissizliğe ve güçsüzlüğe neden olur.

 Belirtiler

Servikal diskler (boyun fıtığı) boyunda, omuzlarda ve kollarda ağrıya sebep olur. Buna radikülopati adı verilir. Ağrı bası altındaki sinir kökünün özel dağılımıyla koldan elin içine yayılabilir. Eğer boyun fıtığı omuriliğe bası yaparsa yürüme problemleri, spastisite (kas tonüs artışı),  idrar kaçırma şikayetleri ortaya çıkabilir. Buna myelopati denir.

Fıtık düzeyi

Motor kayıp

Refleks değişikliği

Duyu kaybı

C4-5

Deltoid kası kuvvetsizliği

 

Omuz dış yanı

C5-6

Bicesp kası kuvvetsizliği

Biceps

Kolun dış yanı,önkol, başparmak ve işaret parmağı

C6-7

Triseps,bilek itme kuvvetsizliği

Triseps

Orta parmak

C7-T1

El kavrama, bilek çekme kuvvetsizliği

 

Yüzük ve küçük parmak

 

 Tanı

 Omurga muayenesi hasta oturarak veya uzanarak değerlendirilir. Kas spazmından dolayı normal omrurga kıvrımının kaybolması görülebilir. Etkilenmiş spinal seviyesine baskı uygulandığı zaman radiküler ağrı (spinal sinirin iltihabi reaksiyonu) artabilir.

Tek tek kas grupları herhangi bir kuvvet kaybı belirtisine karar vermek için test edilir. Tüm vücut küçük bir his kaybının olup olmadığına karar vermek için parmakla dokunarak ve topluiğne ile hafifçe dokunarak test edilir. Dirsek, el, diz ve bileklerdeki anormal refleksler fıtıklaşmış diskin lokalizasyonunu ortaya çıkarabilir.

            MR görüntüleme omurga etrafındaki yumuşak dokuları ve anatomik görüntüsünü sağlamak için en iyi yöntemdir. Fıtıklaşmış disk kolaylıkla görülür ve ameliyat seçeneği için değerlendirilebilir.  Eğer hastaya MR yapılamazsa, pacemakerli (kalpte ayarlanbilen cihaz) hastalarda olduğu gibi myelografi ile birlikte BT (bilgisayarlı tomografi) görüntüleme tekniği olarak kabul edilebilir.

 Tedavi

Boyun fıtığı için ilk tedavi seçeneği genellikle konservatif ve ilaç tedavisi (İbuprofen, Aleve, Motrin) ve istirahattir. Konservatif tedavi fıtıklaşmış disklerin yaklaşık % 80'inde başarılıdır. Bası altındaki sinir kökünün iltihabi reaksiyonuna ikincil ortaya çıkan kas spazmını rahatlatmak için Fizyoterapistler germe, ultrason ve elektrikli kas uyarıcısı yöntemlerini kullanılır. Bir epidural steroid injeksiyonu fıtıklaşmış disk seviyesine doğrudan tedavi için röntgen eşliğinde bir spinal iğneyle uygulanır. Bu girişim hem beyin-omurilik cerrahları hem de ağrı uzmanları tarafından uygulanır.
Myelopati bulguları varsa veya konservatif tedavi başarısız olursa cerrahi tedavi gerekir.
            Boyun fıtığı için en çok yapılan cerrahi tedavi anterior servikal diskektomi ve füzyondur. Bu yöntemde amaç boynun ön tarafından yapılan kesiyle omurgaya yaklaşmaktır. Fıtık çıkarılarak omurilik ve sinir köklerindeki bası kaldırılır. İçine hastanın kalçasından veya kemik bankasından alınan kemik greft, metal parçası ile birlikte bu mesafeye köprü gibi yerleştirilir. Çok seviyeli önden yapılan füzyonlu fıtık çıkarılması girişiminin uygulanabilirliği içerdiği disk sayısına bağlıdır. Bu prosedürdeki farklı bir değişiklik omurga cisminin disk ile birlikte çıkarılması, ardından mesafeye metal parça ve kemik greft yerleştirilmesidir. Bu girişime de korpektomi ve füzyon adı verilir.
            Arkadan yapılan boyun fıtığı çıkarılması ameliyatı da (posterior servikal diskektomi) uygulanabilir. Bu operasyonda omurganın arkasındaki kemik çıkarılır, bası altındaki sinir kökleri açığa çıkarılarılır. Mesafedeki disk çıkarılınca sinir köklerinin geçişi rahatlar.
            Son zamanlarda boyun fıtığının tedavisi için yapay diskler ortaya konuldu. Kemik greft almadan disk mesafesine yapay disk (prostetik disk) yerleştirilebilir. Bu yöntemin avantajı boyun normal hareketlerine izin vererek diğer mesafelerdeki başlangıç aşamasındaki disk hastalıklarının oluşmasını engellemesidir.

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 28629 kez okundu.