Sınav Bilgileri

5. Dönem öğrencilerinin nöroşirürji sınavı

  •  Öğrencileranabilim dalımızın ders kitabının içeriğinden ve derste anlatılanlardan sorumludur
  •  Sınav, çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı 40 sorudan oluşur
  •  40 dakika süre verilir
  •  Her soru 2,5 puandır
  •  Geçme notu 60'dır
  •  Sonuçlar genellikle, aynı gün 17:00'den itibaren bu siteden görülebilir


Aşağıda spinal hastalıklar ile ilgili sorulması muhtemel konular sıralanmıştır:

Omurga anatomisi
Erişkin ve çocukta bölgelere göre vertebra sayıları, eğrilikler, omurun parçaları, parçaların fonksiyonları, bölgesine gore omurların özellikleri, özelliği olan omurlar, omurganın bağları, omuriliğin segmentleri, kesitsel yapısı, omuriliğin damarları.

Spinal travma
Spinal travmaya yaklaşım şeması, omurilik hasarına yaklaşım (İNONİSNRİ), bölgeye spesifik (üst servikal, alt servikal) travmalar (isimleri ve tanımları), Denis’in üç kolon modeli, çekilmesi gereken filmler, lateral servikal grafide değerlendirilmesi gereken kriterler, travma radyolojisinin özellikleri.

Servikal disk hastalığı ve spondiloz
Klinik tablo, muayene bulguları, özel testler, radyolojik bulgular, tedavi yöntemleri.

Lomber disk hastalığı ve dar kanal
Klinik tablo, muayene bulguları, özel testler, radyolojik bulgular, tedavi yöntemleri.

Spondilolistezis
Klinik tablo, radyolojik bulgular, tedavi yöntemleri.

Spinal tümörler
Sınıflama, sık görülen tümörler, klinik tablo.

Periferik sinirler
Yapısı, hastalık grupları, travma sınıflaması, başlıca tuzak nöropatileri ve tutulan sinirler.

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2172 kez okundu.