Staj Gören Öğrencilerimize

NÖROŞİRÜRJİ STAJI YAPAN 5.DÖNEM ÖĞRENCİLERİNE

EĞİTİM SÜRENİZ:
Nöroşirürji stajınız beş hafta içi günden ibarettir.
Beşinci günün öğleden sonrası sınav yapılacaktır.

EĞİTİMİNİZ İÇİN;
1. Pratik ders saatleri,
2. Teorik ders saatleri,
3. Poliklinik saatleri,
4. Nöbetler,
5. Hasta paylaşımı düzenlenmiştir.

ÇALIŞMA DÜZENİ:
1. Öğrenci en geç saat 08.00’da servise gelip bağlı bulunduğu araştırma görevlisi hekim ile birlikte, sorumlu olduğu yataktaki hastanın sabah vizitini yapmalı; nörolojik muayenedeki değişiklikleri saptamalı; gelişen sorunları ve tedavi planını hasta dosyasına kısaca not düşmelidir. Hastası hakkındaki gün içi gelişmelerden sorumludur. Ameliyatına girmelidir.
2. Teorik ve pratik dersleri takip etmelidir. Maksimum devamsızlık hakkı 1 (bir) gündür. Bir günde üç yoklama alınır (pratik, sabah dersleri ve öğleden sonra dersleri), dolayısıyla üçden fazla negatif alan öğrenci sınava giremez.
3. Poliklinik gününde ders ve yemek saatleri (12.00 - 13.00) dışında poliklinikte bulunmak, muayeneleri takip etmek ve hasta kartlarını doldurmak zorundadır.
4. Nöbetler eksiksiz ve belirtilen saatlerde tutulmalıdır. Nöbetini eksik tutan öğrenci sınava giremez.
5. Öğrenci yeterli olabilmek için nöroşirürjikal hastaların bakımından tümüyle sorumludur. Sorumluluğu gerektiğinde ders notlarını aşan bilgiye sahip olmasını gerektirdiğinden sınav soruları da ders notlarını aşabilir. Bu yüzden öğrenci yeterli eğitimi almak için ders notlarıyla yetinmemeli, diğer kaynaklardan yararlanmalı, araştırmacı ve katılımcı olmalıdır.
6. Staj başlarken dağıtılan “Yeterlilik Kartı” sınav öncesinde toplanır. Bu kartta nöbet, poliklinik ve yatan hasta imzaları tamamlanmış; bir poliklinik hastası ve bir yatan hastaya ait bilgi bu forma eklenmiş olmalıdır.
8. Sınav yazılı olarak beşinci günün öğle sonrasında saat 13.00’da dershanede yapılır. Çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı toplam 45 soru sorulur. Her biri iki puandır. Yeterlilik kartı, devamlılık durumu ve öğrencinin derslerdeki durumu değerlendirilerek 10 üzerinden “Kanaat puanı” verilir.
Doğru yanıtlar ve sonuçlar en geç 17.00’de sekreterlikten öğrenilebilir.

Verimli bir staj geçirmenizi dileriz.

TEORİK STAJ SAATİ : 20 saat
PRATİK STAJ SAATİ : 20 saat

Staj Programı

Teorik Dersler

Ders Veren Öğretim Üyesi

Saat

1. Genel bilgiler (tanımı, konusu, tarihçesi, yöntemleri,
diğer disiplinler ile bağıntıları)

Prof.Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU

1

2. Nöroanatomi, Nörolojik lokalizasyon,
Terminoloji

Prof.Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU

1

3. Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS),
Koma, Beyin ölümü

Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK

2

4. Kafa travması

Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK

2

5. Vasküler Nöroşirürji

Yrd.Doç.Dr. M. Kemal HAMAMCIOĞLU

2

6. Tümörler ve diğer yer kaplayıcı lezyonlar

Yrd.Doç.Dr. M. Kemal HAMAMCIOĞLU

2

7. Spinal travma

Yrd.Doç.Dr. Cumhur KILINÇER

2

8. Diğer spinal hastalıklar

Yrd.Doç.Dr. Cumhur KILINÇER

2

9. Fonksiyonel, Minimal İnvaziv ve
Endoskopik Nöroşirurji

Prof.Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU

2

10. Pediyatrik Nöroşirürji

Yrd.Doç.Dr. Tufan HİÇDÖNMEZ

2

11. Periferik sinir sitemi (anatomi, travma, tümör,
tuzak nöropatileri, cerrahi tedavi)

Yrd.Doç.Dr. Tufan HİÇDÖNMEZ

1

12. Santral sinir sistemi enfeksiyonları

Yrd.Doç.Dr. Tufan HİÇDÖNMEZ

1

 

Pratik Dersler

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Saat

1. Nörolojik muayene ve nörolojik
lokalizasyon

Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK

2

2. Komadaki hastanın muayenesi ve
Glasgow Koma Skalası

Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK

1

3. Nörodiyagnostik yöntemler (direkt grafi,
myelografi değerlendirme)

Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK

1

4. Nörodiyagnostik yöntemler
(Bilgisayarlı tomografi (BT))

Yrd.Doç.Dr. M. Kemal HAMAMCIOĞLU

1

5. Nörodiyagnostik yöntemler
(Magnetik rezonans görüntüleme (MR))

Yrd.Doç.Dr. Tufan HİÇDÖNMEZ

1

6. Nörodiyagnostik yöntemler (Anjiografi)

Yrd.Doç.Dr. M. Kemal HAMAMCIOĞLU

1

7. Pediyatrik hasta değerlendirme ve bakımı

Yrd.Doç.Dr. Tufan HİÇDÖNMEZ

2

8. Dejeneratif spinal hastalıklarda değerlendirme

Yrd.Doç.Dr. Cumhur KILINÇER

2

9. Periferik sinir sistemi değerlendirme

Yrd.Doç.Dr. Tufan HİÇDÖNMEZ

1

10. Kafa travmalı hastanın değerlendirilmesi ve bakımı

Prof.Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU

2

11. Subaraknoid kanamalı hastanın
değerlendirilmesi ve bakımı

Yrd.Doç.Dr. M. Kemal HAMAMCIOĞLU

2

12. Kafa içi ve spinal yer kaplayan lezyonlarda
değerlendirme ve bakım

Prof.Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU

2

13. Spinal travmalı hasta değerlendirme ve bakımı

Yrd.Doç.Dr. Cumhur KILINÇER

2


DERSLERİN İÇERİĞİ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Teorik Dersler

1. Genel bilgiler (tanımı, konusu, tarihçesi, yöntemleri, diğer disiplinler ile bağıntıları)

Amaç :Nöroşirürjinin tanımı, tarihçesi, ilgi alanları ve yöntemleri ile diğer klinikler ile ilişkisi öğretilecek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Nöroşirürjinin ne olduğunu, tarihçesini, ilgi alanları ve geleceğini öğrenecek,

· Nöroşirürjikal yöntemleri ve diğer klinikler ile ortak ilişkilerini öğrenecek,

 

2. Nöroanatomi, Nörolojik lokalizasyon, Terminoloji

Amaç :Nöroantomiyi hatırlatmak, nörolojik lokalizasyon ve terminolojiyi öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Nöroanatomi hakkkında bilgi tazeleyecekler,

· Nörolojik olarak lokalizasyon yapmayı ve terminolojiyi öğrenecek,

 

3. Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS), Koma, Beyin ölümü

Amaç :Kafa içi basınç artışı sendromunun ne olduğu, sepmtomatolojisi, beyin herniasyonlarının kliniği, acil tedavi yaklaşımları, koma tanımı, değerlendirmesi, ayırıcı tanı ve acil tedavi yaklaşımları öğretilecek. Beyin ölümü, organ transplantasyonu ve ötenazi hakkında bilgilendirme yapılacak.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· KİBAS’ın ne olduğunu, semptomatolojisini, nedenlerini, acil tedavi yaklaşımlarını,

· Bilinç yitimi (koma) olan hastanın değerlendirilmesini, ayırıcı tanısını ve acil tedavi yaklaşımlarını öğrenecek,

· Beyin ölümü tanısı, organ transplantasyonu ve ötenazi hakkında bilgi sahibi olacak,

 

4. Kafa travması

Amaç :Travmalı hastaya genel yaklaşım, değerlendirme ve acil müdahale sırasının öğretilmesi.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Multiple travmalı hastayı değerlendirebilecek,

· Kafa travmalı hastayı değerlendirebilecek,

· Acil müdahale sırasını bilecek,

· Uygun nakil şartlarını sağlayabilecek,

· Şartları uygun bir Sağlık Merkezinde ise tetkik sırasını bilecek.

 

5. Vasküler Nöroşirürji

Amaç :Santral sinir sisteminin vasküler anatomisini, patolojilerini, kliniğini, acil müdahalede yapılması gerekenleri öğretmek ve tedavi uygulamalarını hakkında bilgi vermek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Santral sinir sisteminin vasküler anatomisini öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin vasküler patolojilerini öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin vasküler patolojilerinde görülen klinik tabloları öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin vasküler patolojilere ait klinik tablolarda acil yaklaşım prensiplerini öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin vasküler patolojilerin tanısında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olacak,

· Santral sinir sisteminin vasküler patolojilerinde uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak.

 

6. Tümörler ve diğer yer kaplayıcı lezyonlar

Amaç :Santral sinir sisteminde yer kaplayıcı lezyonları, semptomatolojilerini, acil tanı ve tedavi yöntemlerini öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Santral sinir sisteminin görülen malign ve benign lezyonları öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin tümörlerinin sınıflamasını ve insidansını öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin tümörlerinin semptomatolojisini öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin tümörlerinde tanı yöntemlerini öğrenecek,

· Santral sinir sisteminin tümörlerinde acil medikal tedavileri öğrenecek, cerrahi tedaviler konusunda bilgi sahibi olacak.

 

7. Spinal travma

Amaç :Spinal travma etyolojisi, mekanizmaları, oluşabilecek patolojileri, korucuyu uygulamaları, acil müdahale ve nakil yöntemlerini öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Hangi durumlarda spinal travma oluşabileceğini öğrenecek,

· Spinal travmadan koruyucu uygulamaları öğrenecek,

· Spinal travmalı hastaya ilk müdahale ve nakil yöntemlerini öğrenecek,

 

8. Diğer spinal hastalıklar

Amaç :Travma dışındaki patolojilere ait spinal hastalıkların kliniği ve tedavi yaklaşımlarını öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Boyun, sırt ve bel ağrılarına neden olan patolojileri, klinik bulgularını ve ayıırcı tanılarını öğrenecek,

· Bu hastalıkların tanısı için kullanılacak yöntemleri öğrenecek,

· Bu hastalıklarda tedavi yaklaşımlarını öğrenecek,

 

9. Fonksiyonel, Minimal İnvaziv ve Endoskopik Nöroşirurji

Amaç :Güncel ve modern nöroşirürji uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Fonksiyonel nöroşirürjinin ne olduğunu ve uygulama alanlarını öğrenecek,

· Epilepsiye yönelik cerrahi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacak.

· Minimal invaziv nöroşirürjinin ne olduğunu ve uygulama alanlarını öğrenecek,

· Endoskopla yapılabilecek nöroşirürjikal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacak.

 

10. Pediyatrik Nöroşirürji

Amaç :Santral sinir sistemi embriolojisini hatırlatmak, konjenital malformasyonlar ve pediatrik yaş grubuna özel nöroşirürjikal patolojileri ve acil mudahale gerektirecek durumları öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Nöroşirürjiyi ilgilendiren konjenital malformasyonları öğrenecek,

· Pediatrik yaş grubunda görülen tümörlerinin sınıflamasını ve insidansını öğrenecek,

· Hidrosefali tanısı öğrenilecek,

· Pediatrik yaş grubuna özel muayene, takip ve tetkik yöntemleri öğrenilecek.

 

11. Periferik sinir sitemi (anatomi, travma, tümör, tuzak nöropatileri, cerrahi tedavi)

Amaç :Periferik sinirlere semptomatoloji ve cerrahi girişim gerektiren patolojilerin öğrenilmesi.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Periferik sinir anatomisi öğrenecek,

· Periferik sinir patolojilerini ve hangilerine cerrahi tedavi yapılabildiğini öğrenecek.

 

12. Santral sinir sistemi enfeksiyonları

Amaç :Santral sinir sistemi enfeksiyonlarının etyolojisi, tanınması ve tedavi yöntemleri öğretilmesi.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Santral sinir sistemi hastalıklarının etyolojisini öğrenecek,

· Santral sinir sistemi hastalıklarının semptomatolojisini öğrenecek,

· Santral sinir sistemi hastalıklarının bulgularını öğrenecek,

· Santral sinir sistemi hastalıklarının acil tedavisini öğrenecek,

 

Pratik Dersler

1. Nörolojik muayene ve nörolojik lokalizasyon

Amaç :Nörolojik muayenenin kapsamı ve nasıl yapıldığı öğretmek ve nörolojik muayene bulgularına dayanarak patolojinin yerini tahmin edebilme ve uygun tetkik isteyebilme becerisini kazandırmak.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Nörolojik muayenenin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrenecek,

· Nörolojik muayene bulgularına dayanarak patolojinin lokalizasyonunun nasıl yapılabileceğini öğrenecek,

· Patolojinin lokalizasyonuna uygun tetkik istemeyi öğrenecek.

 

2. Komadaki hastanın muayenesi ve Glasgow Koma Skalası

Amaç :Koma tablosundaki hastanın muayenesi, ayırıcı tanısı ve değerlendirme skalalarını öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Koma tablosundaki hastaya yaklaşımı öğrenecek,

· Koma tablosuna yol açan hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapmayı öğrenecek,

· Komanın objektif bir skala ile derecendirilmesi öğrenecek.

 

3. Nörodiyagnostik yöntemler (direkt grafi, myelografi değerlendirme)

Amaç :Nöroşirürjikal patolojilerde kullanılan x ışını ile elde edilen grafiler hakkında bilgi kazandırmak.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Nöroşirürjikal patolojiler için çektirilen direkt grafileri ve bunların nasıl değerlendirileceğini öğrenecek,

· Kontrast madde kullanılarak elde edilen direkt grafilerin neler olduğunu ve hangi durumlarda istendiklerini öğrenecek.

 

4. Nörodiyagnostik yöntemler (Bilgisayarlı tomografi (BT))

Amaç:Nörodiagnostik yöntemleri tanıtma ve klinik tanıda önemlerini vurgulamak.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· BT’nin nasıl bir tetkik olduğunu öğrenecek,

· BT’nin hangi durumlarda kullanılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacak.

 

5. Nörodiyagnostik yöntemler (Magnetik rezonans görüntüleme (MR))

Amaç :Nörodiagnostik yöntemleri tanıtma ve klinik tanıda önemlerini vurgulamak.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· MR ve MR anjiografinin nasıl bir tetkik olduğunu öğrenecek,

· MR ve MR anjiografinin hangi durumlarda kullanılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacak.

 

6. Nörodiyagnostik yöntemler (Anjiografi)

Amaç :Nörodiagnostik yöntemleri tanıtma ve klinik tanıda önemlerini vurgulamak.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Anjiografinin nasıl bir tetkik olduğunu ve Nöroşirürjide kullanım şekillerini öğrenecek,

· Serebral anjiografinin hangi durumlarda kullanılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacak.

 

7. Pediyatrik hasta değerlendirme ve bakımı

Amaç :Nöroşirürjikal patolojisi olan pediatrik hastaların değerlendirilmesi ve bakımını öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Pediatrik yaş grubundaki hastaların nöroşirürjide nasıl değerlendirildiğini öğrenecek,

· Pediatrik yaş grubuna özgü nöroşirürjikal problemleri ve alınması gereken önlemleri öğrenecek.

 

8. Dejeneratif spinal hastalıklarda değerlendirme

Amaç :Dejeneratif spinal hastalıklarda muayene, tetkik ve tanının öğretilmesi.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Dejeneratif spinal hastalıklarda muayene yöntemlerini öğrenecek,

· Dejeneratif spinal hastalıklarda kulanılan tetkik yöntemlerini ve değerlendirmeyi öğrenecek,

· Dejeneratif spinal hastalıklarda konservatif tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak,

· Dejeneratif spinal hastalıklarda cerrahi tedavi endikasyonlarını öğrenecek.

 

9. Periferik sinir sistemi değerlendirme

Amaç :Periferik sinirlere yönelik muayenenin öğretilmesi.

Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Periferik sinir anatomisini öğrenecek,

· Periferik sinirlere yönelik spesifik muayeneyi öğrenecek,

 

10. Kafa travmalı hastanın değerlendirilmesi ve bakımı

Amaç :Kafa travmalı hastaya yaklaşım, değerlendirme ve bakımı öğretilecek.

Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Kafa travması geçirmiş bir hastaya yaklaşımı ve değerlendirmeyi öğrenecek,

· Kafa travması geçirmiş bir hastanın bakımı ve nakil şartlarını öğrenecek,

· Kafa travması geçirmiş bir hastada koruyucu tedbirleri öğrenecek,

 

11. Subaraknoid kanamalı hastanın değerlendirilmesi ve bakımı

Amaç :Subaraknoid kanama geçirmiş bir hastaya yaklaşım, koruyucu tedbirler ve nakil şartları öğretilecek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Subaraknoid kanamanın semptomatolojisini öğrenecek,

· Subaraknoid kanama şüphesi olan hastaya yaklaşımı öğrenecek,

· Subaraknoid kanama geçirmiş bir hastada koruyucu tedbirleri ve nakil şartlarını öğrenecek,

 

12. Kafa içi ve spinal yer kaplayan lezyonlarda değerlendirme ve bakım

Amaç :Kafa içi ve spinal yer kaplayan lezyonu olan hastaların muayenesi ve bakımı öğretilecek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Kafa içi ve spinal yer kaplayan lezyonu olan hastaların semptomatolojisini öğrenecek,

· Kafa içi ve spinal yer kaplayan lezyonu olan hastalara yaklaşımı öğrenecek,

· Kafa içi ve spinal yer kaplayan lezyonu olan hastalarda koruyucu tedbirleri ve nakil şartlarını öğrenecek,

 

13. Spinal travmalı hasta değerlendirme ve bakımı

Amaç :Spinal travmalı hastaların nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve bu hastalara nasıl bakım yapılacağını öğretmek.

Öğrenim Hedefleri : Bu dersin sonunda öğrenciler;

· Hangi durumlarda spinal travma oluşabileceğini öğrenecek,

· Spinal travmadan koruyucu uygulamaları öğrenecek,

· Spinal travmalı hastaya ilk müdahale ve nakil yöntemlerini öğrenecek.

 

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2870 kez okundu.